UYUM

Gunvor ekipleri, riskleri azaltmak ve emtia ticareti sektöründe var olan diğer riskleri de öngörmek amacıyla şirket prosedürlerini iyileştirmek için kesintisiz şekilde çalışmaktadır.

 Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz her lokasyonda en yüksek etik standartları uygulamayı sürdürmek ve ilgili tüm kural ve düzenlemelere uymaktır. Günümüzde uyguladığımız kontroller aşağıda verilmiştir.

 

YÖNETİŞİM

Gunvor'un Uyum Departmanı, risk azaltmanın etkin olması amacıyla doğru gözetim ve riskleri belirlemek için dinamik bir sürece olanak tanıyan güçlü bir kurumsal yönetişim altında idare edilir. Grup Uyum Komitesi (GCC), Grubun Uyum faaliyetleri için ana hesap verebilirlik noktası olarak hizmet eder. GCC’de, Gunvor'un İcra Komitesi'nin kıdemli üyelerinin yanı sıra Hukuk ve Uyum'dan temsilciler yer alır. Komite, Uyum riski azaltma planının tüm yönlerini gözden geçirir ve hızlandırıcı görev görür. GCC resmi olarak en az üç ayda bir toplansa da uygulamada bu çok daha sık gerçekleşir.

Image

Image

PERSONEL

Gunvor'un Grup Uyum Direktörüne ek olarak, şirketin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele (ABC) ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) için dedike bir Direktör pozisyonunun yanı sıra doğrudan ticaret katlarında ticaret personelinin yanında yer alan uyum görevlileri mevcuttur.

 Her işlem masası için Risk Görevlilerini tamamlarlar ve bu görevliler ile birlikte çalışırlar.

Gunvor Uyum Direktörleri, şirketin Uyum eğitim programını da yönetmektedir. Gunvor Grup Uyum Komitesi, programın etkinliğini denetler.


0ZERO

2018’DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %33 DAHA AZ TEMSİLCİ KULLANILDI

EĞİTİM VE FARKINDALIK

Gunvor’un, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (ABC) ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML), piyasanın kötüye kullanılması ve piyasa yönetimi, ekonomik yaptırımlar ve diğer konularda birçok alanı ve her bir çalışanını kapsayan zorunlu yıllık eğitimi vardır. Riskler ve ilgili politikalar tartışılır. Uyum açısından en son gelişmeler ele alınır. Bu oturumlar, Gunvor'un Uyum ekibinin şirkete düzenli olarak yaptığı iletişimlerle tamamlanırken piyasa ihlalleri ve cezalar gibi aktüel uyumla ilgili sorunları ve dünyadaki en son gelişmeleri vurgular. İlgili tüm personel eğitimi tamamlamalıdır.


ÜÇÜNCÜ TARAF
DENETİMLERİ

Üçüncü Taraf Denetimleri: Gunvor, şirketin küresel programını geliştirmeyi desteklemek amacıyla uluslararası uyum uzmanlarını istihdam etmiştir. Gunvor Uyum Departmanı, son mevzuat ve piyasa ile ilgili gelişmeler doğrultusunda istikrarlı bir büyüme sağlamak amacıyla, “Dört Büyük” firma tarafından yürütülen benchmarking ve değerlendirme açısından düzenli dış denetimlerden geçmektedir.İÇ
DENETİM

Gunvor olarak iç fonksiyonlarımızın kontrolü için, Gunvor'un ticari faaliyetleri, operasyonları, finansal sistemleri ve iç kontrol ortamı hakkında bağımsız ve nesnel değerlendirmeler sağlamak üzere bir İç Denetim Departmanı kurduk.

 Son 5 yılda Denetim ekibi, ticaret masaları, varlıklar, merkezi işlevler ve süreçler ve ortak girişimler gibi faaliyetleri kapsayan yaklaşık 65 iç denetim gerçekleştirdi. Bulguların sonucunda alınan bazı aksiyonlar arasında politikalarda tadiller, daha gelişmiş kontroller ve Gunvor'un politikaya üst düzeyde bağlılığı hakkında genel farkındalığın artışı sayılabilir.

Image

TEKNOLOJİ

Gunvor, tüm çalışanlarının, yaptırım ihlalleri ve PEP (Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler) riski gibi bilgileri veya diğer ilgili olayları izleyen harici, üçüncü taraf satıcı sistemlerine karşı olarak taranan sistem verilerine erişmesini sağlayarak karşı taraf ve aracılara durum tespiti ve takibine yardımcı olmak için en son BT sistemlerine büyük yatırımlar yaptı. Bu durum Gunvor gemi taraması için de geçerlidir.

CMS

Tüm Gunvor ticaret ve işletim sistemleri, Uyum Karşı Taraf Yönetim Sistemi (CMS) ile bağlantılı olup, karşı taraf durum tespit süreçlerinin tamamını bir kontrollü ortamda merkezileştirir. CMS, süreçlerin ve gözetimin istikrarını sağlar. Örneğin, şirket için yapılan tüm ödemeler, herhangi bir işlem yapılmadan önce CMS'ye göre kontrol edilir ve karşı taraflar, düzenli tarama kontrollerini geçememişlerse, uyum ekibinin herhangi bir üyesi tarafından "açılabilir/kapatılabilir".

GEMİ TARAMA

Gunvor, gemi taraması için Pole Star ile birlikte çalışıyor. PurpleTrac sistemi, Gunvor'un CMS'sine tamamen entegre olup arayüz ve yükseltme teknolojisine kaldıraç etkisi gösterir. Herhangi bir günde, Gunvor charter ekipleri tarafından yaklaşık 15 gemi taranır. Gemi güvenlik incelemesi için zorunlu bir adım olmasından dolayı, uyum gemi taraması, kapsamlı gemi taramasının tamamlanmasını sağlayan operasyonel gemi inceleme sürecine de entegre edilmiştir.

Image
Image

YAPTIRIMLAR

Gunvor olarak yaptırım yükümlülüklerimize en üst seviyede öncelik vermekteyiz. Karşı taraf durum tespiti süreci boyunca, hem üçüncü taraf sistemler hem de kendi iç süreçlerimiz aracılığıyla yaptırım kontrolleri gerçekleştirilir. Gunvor, günlük olarak tüm ticari karşı taraflar ve ilgili kişiler listesini kontrolden geçirir. Gunvor ekibi ayrıca, en son gelişmeleri ve aksiyonları takip ettiğimizden emin olmak için yaptırım uygulayan devletler ile düzenli ve doğrudan iletişimdedir.

9.6 MİLYAR $

2021 YILINDA HÜKÜMETLERE ÖDEME (EİTİ KATILIMCI ÜLKELERİ)

 

POLİTİKALAR

Gunvor, ABC, AML, piyasa davranışı, piyasanın kötüye kullanımı, ekonomik yaptırımlar ve diğer önemli alanlar için net politikalar oluşturmuştur. Bu politikalar organizasyonun tüm seviyelerine iletilmiştir. Daha da önemlisi, CEO tarafından tüm Gunvor çalışanlarına açıkça bildirilen bir “bilgi uçurma politikası” da geliştirdik. Özellikle ABC ile ilgili olarak, politikalar ve prosedürler ile sistemler ve kontroller, Birleşik Devletler Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve OECD tarafından yayılan standartları karşılamaktadır. İhlallerle ilgili olarak sıfır tolerans yaklaşımını sürdürüyoruz.

MÜLKİYET

Gunvor, sahiplik yapısını ortaklık modeline dönüştürerek tüm hisse sınıflarının değer ve oy hakları açısından eşit olmasını sağladı. Bugün itibariyle, CEO’umuz Sn. Törnqvist çoğunluk hisselerinin sahibidir, geri kalan hisseler ise kıdemli çalışanlar ve traderlar arasında dağılmıştır. Bu yaklaşım, çalışanları bir bütün olarak şirket hakkında daha fazla risk bilincine sahip olmaya teşvik eder.

Image

UYUM TİCARET YAŞAM DÖNGÜSÜ ŞEMASI

Image
Image